USLUGE

12

Zavarivanje ručno i automatizirano (mig/mag, tig, rel) svih materijala

13

Rezanje limova (hidr.škare, lasersko, plazma, vodeno)

2

Savijanje limova (apkant prešom, kružno valjcima)

3

Usluga probijanja i štancanja

4

Rezanje profila (tračne pile, plinsko)

5

Savijanje profila (kružna savijačica)

asdfsa324r32va

Usluga strojne obrade CNC i klasično (tokarenje, glodanje)

6

Usluga savijanja žice

7

Izrada manjih strojeva i naprava

8

Popravak strojeva i konstrukcija

9

Usluga montaže

11

Usluga 3D modeliranja i crtanja

 

POPIS USLUGA


Zavarivanje ručno i automatizirano (postupci: mig/mag, tig, rel) svih materijala


Rezanje limova (hidr.škare, lasersko, plazma, vodeno)


Savijanje limova (apkant prešom, kružno valjcima)


Usluga probijanja i štancanja


Rezanje profila (tračne pile, plinsko)


Savijanje profila (kružna savijačica)


Usluga strojne obrade CNC i klasično (tokarenje, glodanje)


Usluga savijanja žice


Izrada manjih strojeva i naprava


Popravak strojeva i konstrukcija


Usluga montaže


Usluga 3D modeliranja i crtanja


USLUGE

12

Zavarivanje ručno i automatizirano (mig/mag, tig, rel) svih materijala

 

13

Rezanje limova (hidr.škare, lasersko, plazma, vodeno)

 

2

Savijanje limova (apkant prešom, kružno valjcima)

 

3

Usluga probijanja i štancanja

 

4

Rezanje profila (tračne pile, plinsko)

 

5

Savijanje profila (kružna savijačica)

 

asdfsa324r32va

Usluga strojne obrade CNC i klasično (tokarenje, glodanje)

 

6

Usluga savijanja žice

 

7

Izrada manjih strojeva i naprava

 

8

Popravak strojeva i konstrukcija

 

9

Usluga montaže

 

11

Usluga 3D modeliranja i crtanja

 

POPIS USLUGA


Zavarivanje ručno i automatizirano (postupci: mig/mag, tig, rel) svih materijala


Rezanje limova (hidr.škare, lasersko, plazma, vodeno)


Savijanje limova (apkant prešom, kružno valjcima)


Usluga probijanja i štancanja


Rezanje profila (tračne pile, plinsko)


Savijanje profila (kružna savijačica)


Usluga strojne obrade CNC i klasično (tokarenje, glodanje)


Usluga savijanja žice


Izrada manjih strojeva i naprava


Popravak strojeva i konstrukcija


Usluga montaže


Usluga 3D modeliranja i crtanja